A betonszakmában sokszor használt fogalmak!

Betont, mixerbetont - közvetlenül a gyártótól!!!

A betonszakmában sokszor használt fogalmak:

Adalékanyag:
A betonkeverés szemcsés, természetes, ásványi alapanyaga (pl.: homok, kavics, homokos kavics). Lehet mesterséges (különleges tulajdonságú pl.: LIAPORR márkanevű, különböző szemnagyságú, égetett agyaggömb) vagy újrahasznosított (korábbi szerkezetek bontásából eredő) anyagok is.

Adalékszer:
A friss vagy szilárd beton tulajdonságainak módosítására alkalmas kis mennyiségű (folyékony, vagy por alakú) anyag. Adagolása lehetséges keverés közben, vagy kiszállítás után, közvetlenül az átadás előtt. Alkalmazási területe egyre nagyobb, egyre hatékonyabb. Kifejezetten alkalmas a konzisztencia módosítására, a kötéskezdet módosítására, a készbeton tulajdonságainak befolyásolására.

Beton:
Cementből, finom és durva adalékanyagból, valamint víz felhasználásából készített keverék.

Betonköbméter:
A friss beton azon mennyisége, amely a szabványos tömörítési eljárás elvégzése esetén, egy köbméter térfogatot foglal el.

Betonösszetétel:
Az 1 m3 betömörített feriss betonban lévő kötőanyag, víz, adalékanyag, kiegészítő anyag, és adalékszer mennyisége (tömege) kg-ban (az adalékszer mennyiség kifejezhető a cement tömegszázalékában is). A betonösszetétel a betontervezés eredménye, helyességért a betonösszetétel tervezője a felelős. A betonösszetétel minden alkotóra tömegben (kg/m3) és térfogatban (liter/m3)is megadják. A betonösszetételt a keverési arányból és a bedolgozott friss beton testsűrűségéből számítják ki. A betonösszetétel megadásánál az adalékanyag mennyiségét mindig száraz mennyiséggel (függetlenül az adalékanyag víztartalmától) tüntetik fel.

Betontechnológus:
A betontechnológus a beton összetételéért, valamint a betongyártás vagy a bedolgozás és utókezelés folyamatáért felelős személy. Felelős a betontechnológiai utasítás elkészítésért és tartalmáért.

Betontechnológiai utasítás:
A betontechnológus a betonozási munkához a munkahelyi adottságokat figyelembevevő betontechnológiai utasítást készít. A betontechnológiai utasítás tárgykörébe tartoznak az alkotóanyagokkal és a betonnal szemben támasztott követelmények, a munkahely előkészítése, a beton keverése, szállítása és bedolgozása, az utókezelés, a minőség ellenőrzése, továbbá a vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírások.

Cement:
A beton legfontosabb alkotóeleme, finomra őrölt szervetlen anyag. Vízzel keverve pépet alkot, majd hidratációs folyamat következtében megszilárdul. Szilárdságát tartósan víz alatt is megtartja. A cementgyártás négy fő szakasza: 1. nyersanyag kitermelés (mészkő, agyag). 2. Cementklinker égetése (1.400-1.450 Co-on). 3. Cementklinker őrlése, kötésszabályzók adagolása. 4. Minőség-ellenőrzés.

Előírt összetételű beton:
Olyan beton, amelynek összetételét (alkotó anyagait és azok mennyiségét) a gyártó részére meghatározzák. A gyártó ebben az esetben, csak az alkalmazott anyagok alkalmazásáért és a keverési arány betartásáért felel.

Eltarthatóság:
Az az időtartam, amelyen át a betonkeverék a víz hozzáadásától számítva megőrzi a tervezett (eredeti) bedolgozhatóságát. Ez az érték elsősorban cementminőség függő, de átlagosan 90-120 perc időtartamú (adalékszerek adagolásával módosítható).

Finomsági modulus:
A finomsági modulus sz adalékanyag szemmegoszlásának jellemzője, amelyet a 0,0063 mm nyílású szitával kezdve a "duplázódó" szitákon fennmaradt összes anyag tömegarányának (tömegszázalék/100), eltérő testsűrűségű adalékanyagok (pl.: agyagkavics, homok, vassörét) esetén térfogatarányának (térfogatszázalék/100) összegeként számítanak ki. Szokásos jele a betontechnológiában: "m".

Földnedves konzisztencia:
Annak a legszárazabb frissbetonnak a keverékjellemzője, amely még elegendő összetartó képességű, szállítás közben nem pereg szét, és amelyet csak intenzív tömörítő munkával (pl.: vibrodöngölő) lehet megfelelő tömörségűre bedolgozni.

Folyós konzisztencia:
A nagyon lágy, de helyzetében még víztatásra képes és szét nem ülepedő friss beton keverék jellemzője.

Friss beton:
Kész betonkeverék, amely még tömöríthető.

Hatékony víztartalom:
A friss betonban lévő teljes víztartalomnak és az adalékanyagok által (a beton kötése alatt) felszívott víztartalomnak a különbsége.

Keverési arány:
Adott friss beton keverékben lévő alkotóanyagok tömegaránya. Általában a cement 1 tömerészéhez kell viszonyítani a többi anyagot (pl.: 1:0,5:6 keverési arány jelentése: 1 tömegrész cement, 0,5 tömegrész hatékony víz, 6 tömegrész száraz adalékanyag). A keverési arányt a megtervezett beton összetételéből számítják ki úgy, hogy minden alkotóanyag tömegét a cement tömegével elosztják.

Képlékeny konzisztencia:
Annak a friss betonnak a keverékjellemzője, amelyet csak keverő (mixer) gépkocsiban lehet szétosztályozódás mentesen szállítani, és amelyet általában vibrátorral szabad tömöríteni.

Kiegészítő anyag:
A betonkeverés folyamata során alkalmazott, általában nagyon finom szemű anyagok, amelyek a beton egyes tulajdonságait hatékonyan javítják (pl.: mészkőliszt, hidraulikus kohósalak, pernye, szilikapor).

Kissé képlékeny konzisztencia:
Annak a földnedvesnél lágyabb frissbetonnak a keverékjellemzője, amely arra alkalmas járműben (szükség esetében) keverés nélkül is, szétosztályozódás mentesen szállítható, és amelynek tömörítési módját meg kell tervezni.

Könnyűbeton:
Kiszárított állapotában 800 és 2.000 kg/m3 testsűrűségű szilárd beton, amely részben vagy teljes mértékben könnyű adalékanyagok felhasználásával készült. Felhasználási területei: feltöltések, lejtésképzések.

Környezeti hatás:
Azok a fizikai, kémiai hatások összessége, amelynek a beton rendeltetésszerű használat esetén ki van téve, és olyan igénybevételeket jelentenek a betonra, a vasalásra vagy a beágyazott fémre, amelyeket nem vesznek figyelembe teherként a szerkezet méretezésekor.

Legkisebb betonfedés:
Vasbeton szerkezet esetén az acélbetét (beleértve a kengyeleket is) szélső pontja és a szerkezeti elem felülete közötti legkisebb távolság értéke. Alkalmazásának célja, hogy az acéltapadás révén az erőátadás, és az acélbetétek korrózió és tűz okozta hőhatás elleni védelme megfelelő legyen. Átlagos esetben értéke legalább 10 mm , de ajánlatos 15 mm !, ha a tervező (egyéb indokok alapján) más értéket nem ír elő. Ha a betonszerkezet elvárt élettartama 100 év, akkor a betonfedés értékét 10 mm-rel növelni kell. A kivitelezés során figyelni szükséges arra, hogy az acélbetétek legkisebb távolságának 2/3-nál kisebb legyen a beton legnagyobb szemnagysága.

Mérésügyi hitelesítés:
Olyan hatósági tevékenység, amelynek során az arra jogosult szervezet (Magyarországon az Országos Mérésügyi Hivatal, OMH) illetve, az általa feljogosított személy méréssel megállapítja, hogy a mérőeszköz mérési hibája kisebb-e mint a vonatkozó hitelesítési, illetve kalibrálási előírásban rögzített határérték.

Nehézbeton:
Kiszárított állapotában 2.600 kg/m3 testsűrűségnél nehezebb betonok. Felhasználási területe: kopásálló beton.

Normál beton:
Kiszárított állapotában 2.000 és 2.600 kg/m3 testsűrűséggel rendelkező beton. Ha nincs külön jelezve a beton testsűrűsége akkor mindig erre a kategóriára gondolunk. Ha a tulajdonságok megnevezésekor (külön nem kerül megjegyzésre) mindig a 28 napos korában lévő beton tulajdonságaira gondolunk.

Szilárd beton:
Beton ami a tömörítés után már nem alakítható, a pontosság érdekében a korának megjelölésével együtt (pl.: 2 napos, 28 napos beton) említünk.

Transzportbeton:
Nem a munkaterületen készített, de a munkaterületre szállított, általában kifejezetten erre a célra kialakított telephelyen, iparszerűen készített betonkeverék.

Tervezett beton:
Olyan beton, amelynek tulajdonságait, egyéb kiegészítő jellemzőit a gyártó számára előírják. Ebben az esetben a gyártó felelős azért, hogy az elkészített keverék (28 napos korban) a megrendelt tulajdonságokkal rendelkezzen.

Vizcement tényező:
A friss betonban lévő hatékony víztartalomnak és a cementtartalomnak a tömeg szerinti aránya. (Jele a betontechnológiában: c= v/c)

Vizsgálatra akkreditált laboratórium:
A Nemzeti Akkreditáló Testület által valamely vizsgálatra vagy vizsgálatokra elismert vizsgáló laboratórium.

Vissza a lap elejére!

www.betoneladas.com

Értékesítés: +36(30)933-28-00

1097 Budapest, IX., Illatos út 8. T.: +36 30 326 7634,
1142 Budapest, XIV., Öv utca 23-25. T.: +36 30 687 2389,

Nyitvatartás: hétfőtől, péntekig: 700-tól 1630 -óráig, szombaton: 700-tól 1200-óráig.

- Akciós betonárak - Transzportbeton árak - Betonpumpa árak - Beton szállítás árlista - Betonlabor árlista - Adalékanyag árak - Betonszállítási feltételek - Környezeti osztályok - Link ajánló - Gyártóeszközeink - Referenciák - Kapcsolat-

.... mert építeni ÖRÖM!!!